ჩვენი პარტნიორები:

 

 

rentacar.ge - car rental in Georgia

http://caucasusholidays.ge - Travel to Georgia with Caucasus holidays

http://naniko.com - Rent a car company in caucasus,Georgia,Armenia,Azerbaijan

 

საზოგადოებრივი ღონისძიებები

ყველა დღესასწაულს თავისებური დატვირთვა აქვს, რის გამოც საჭიროებს სპეციალურ დაგეგმვას, განხორციელებას და კონტროლს.

საზოგადოებრივი ღონისძიებები მოიცავს როგორც გასართობ, ისე საქმიან და სხვადასხვა სპეციფიურ დღესასწაულებს . 

კონკორდ ივენთსი გაძლევთ განსხვავებულ შესაძლებლობას ,გეხმარებათ რომ თქვენი ღონისძიება ახლებურად და საინტერესოდ დაგეგმოთ, განახორციელოთ და მიანიჭოთ მას ზუსტად ის დატვირთვა რომელიც სჭირდება როგორც ივენთს, ისე თქვენს სამომავლო გეგმებსა და მიზნებს.

 

© Concord Events 2009. All rights reserved